Przejdź do stopki

8/2007

Treść

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 16 kwietnia 2007 r.

w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Miasta Szczawnica

Dokument niejawny. Przeznaczony do użytku służbowego.