Przejdź do stopki

18/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  NR  18/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 21 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1063 ) w celu przygotowania Miasta Szczawnica do wykonania zadań związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na administrowanym terenie z a r z ą d z a m,  co następuje:

§ 1

Powołuje się Punkt Kontaktowy HNS (Host Nation Support) w składzie:

1. Kierownik: Tomasz Hurkała – Sekretarz Miasta Szczawnica
2. Zastępca: Tadeusz Machlowski – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta Szczawnica.

§ 2

Upoważniam kierownika HNS do koordynowania w moim imieniu wszystkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk obcych na administrowanym terenie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.