Przejdź do stopki

47/2007

Treść

ZARZĄDZENIE nr OW/47/2007
z dnia  28 września 2007
Burmistrza Miasta Szczawnica

w sprawie  Upoważnienia Sekretarza Miasta Szczawnica do zatwierdzania kryteriów oceny oraz przeprowadzenia oceny w zamian za bezpośredniego przełożonego

Na podstawie:
art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokony­wania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361).
Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych  stanowiącego załącznik Zarządzenia nr 24/2007 z dnia 30 lipca 2007 Burmistrza Miasta Szczawnica

zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z przeprowadzaniem okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych, upoważniam Pana Tomasza Hurkałę – Sekretarza Miasta Szczawnica do:
 - zatwierdzenia wybranych przez oceniającego kryteriów oceny
 - przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej w zamian za bezpośredniego przełożonego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania