Przejdź do stopki

28/2007

Treść

Zarządzenie  Nr  OW – 28/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  20 lipca 2007   r

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007


 Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :

§  1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2007 w zakresie dochodów i  wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

§  2

1.Dochody budżetowe po zmianach  wynoszą:     16.013.593,07 zł
2.Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą:       18.213.593,07 zł
3.Deficyt budżetowy wynosi:                                  2.200.000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.