Przejdź do stopki

36/2007

Treść

Zarządzenie  Nr  OW – 36/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  30 sierpnia 2007   r


w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr OW – 31/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r


 Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :

§  1

Uchyla się Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczawnica Nr OW- 31/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.