Przejdź do stopki

31/2007

Treść

Zarządzenie  Nr  OW –31/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  01 sierpnia 2007 r

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007


 Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :

§  1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2007 w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.