Przejdź do stopki

46/2007

Treść

Zarządzenie  Nr  OW – 46/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 28 września 2007 r


w sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2007

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2  i ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.. 2104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :

§  1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2007 do:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OW-42/07 z dnia  21 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
Uchwały Rady Miasta z dnia 26 września 2007 r  Nr XIV/69/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
zgodnie z załącznikami 1 – 6 do niniejszego Zarządzenia

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5