Przejdź do stopki

39/2007

Treść

Zarządzenie  Nr  OW –39/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 31 sierpnia 2007 r


w sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2007


Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2  i ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.. 2104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :

§  1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2007 do:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OW-37/07 z dnia  30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OW-38/07 z dnia  31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
zgodnie z załącznikami 1 – 6 do niniejszego Zarządzenia

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 6