Przejdź do stopki

42/2007

Treść


ZARZĄDZENIE NR 42/07

BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA

Z dnia 26 listopada 2007r.


W sprawie: powołania Zespołów Spisowych


§ 1

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję Zespoły Spisowe do inwentaryzacji mienia Urzędu Miasta Szczawnica w składzie:

L.p.

Nazwa jednostki

Skład Zespołu

Przy udziale

1

Urząd Miasta

Ludwik Wolski

Anna Szczepaniak

Stanisława Zachwieja

Anna Niezgoda

2

Kasa Urzędu Miasta

Irena Niezgoda

Bernadetta Psonak

Jolanta Nizielska – Mrugała

Krystyna Gabryś

3

Mienie Komunalne

NZOZ

Urszula Korus

Jolanta Poręba

Krzysztof Jurkowski

Grzegorz Niezgoda

NZOZ

4

Lasy mienia miejskiego

Janina Mastalska

Krzysztof Jurkowski

Krystyna Jasiurkowska

Krzysztof Wróbel

5

Świetlice profilaktyczne

Danuta Majerczak

Anna Szczepaniak

Krzysztof Wróbel

Stanisława Zachwieja

6

Inwestycje i remonty

Jan Golba

Tomasz Moskalik

Wanda Klimczak

Wykonawcy i inspektor nadzoru

7

Ochotnicza Straż Pożarna

Tadeusz Machlowski

Andrzej Bańkosz

Janina Mastalska

Rafał Zachwieja
§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 9/03 z dnia 18.11.2003r.