Przejdź do stopki

30/2007

Treść

Zarządzenie Nr 30/07

Burmistrza Miasta Szczawnica,

z dnia 13 września 2007 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w związku ze zniszczeniem

                 dokumentów z wyborów samorządowych, przeprowadzonych

                 w dniach 26 listopada i 10 grudnia 2006 roku.

 

 

 

                 Na podstawie § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz. 1781 ze zm.) oraz w związku z Postanowieniem Nr 337/07 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2006 r. i 10 grudnia 2006 r,  zarządzam co następuje:

 

 

§  1

Powołuję Komisję Likwidacyjną do wykonania czynności związanych ze zniszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 26 listopada       i 10 grudnia 2006 roku, w następującym składzie:

 

1.      Przewodniczący         Tomasz Hurkała                      Sekretarz Miasta

2.      Członkowie                 Lucja Czaja                              inspektor

3.                                         Maria Słowik                            inspektor

4.                                         Katarzyna Wiercioch               inspektor

 

         

§  2

Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy:

1.      Protokolarna ocena dokumentacji.

2.      Sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej.

3.    Przygotowanie wystąpienia do Dyrektora Archiwum Państwowego w Nowym Targu o zgodę na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej.

4.      Protokolarne przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia.

 

 

§  3

Czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 do 3, Komisja Likwidacyjna wykona do dnia 17 września 2007 roku.

 

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.