Przejdź do stopki

36/2007/a

Treść

ZARZĄDZENIE NR 36/07/a

BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA

Z dnia 30 października 2007r.

W sprawie: powołania Komisji Kasacyjnych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) powołuję:

§ 1

Komisje Kasacyjne w Urzędzie Miejskim w Szczawnicy w składzie:

L.p.

Nazwa jednostki której dotyczy likwidacja składników majątku

Skład Komisji

1

Urząd Miasta

Ludwik Wolski

Anna Szczepaniak 

Stanisława Zachwieja

2

Kasa Urzędu Miasta

Irena Niezgoda

Bernadetta Psonak 

Jolanta Nizielska – Mrugała

3

Mienie Komunalne

NZOZ

Urszula Korus

Jolanta Poręba

Krzysztof Jurkowski

4

Lasy mienia miejskiego

Janina Mastalska

Krzysztof Jurkowski 

Krystyna Jasiurkowska

5

Świetlice profilaktyczne

Danuta Majerczak

Anna Szczepaniak

Krzysztof Wróbel

6

Inwestycje i remonty

Jan Golba

Tomasz Moskalik

Wanda Klimczak

7

Ochotnicza Straż Pożarna

Tadeusz Machlowski

Andrzej Bańkosz

Janina Mastalska

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 52/03 z dnia 21.11.2003r.