Przejdź do stopki

47/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR 47/07

BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA

Z dnia 10 grudnia 2007r.

 

W sprawie: Zmiany zakresu inwentaryzacji Zespołu Spisowego  

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz Instrukcji Inwentaryzacyjnej wprowadzonej do użytku Urzędu Miasta Szczawnica Zarządzeniem 40/07 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 23 listopada 2007r postanawiam:

§ 1

Do zakresu czynności inwentaryzacyjnych Zespołu Spisowego odpowiedzialnego za inwestycje i remonty w składzie Jan Golba, Tomasz Moskalik i Wanda Klimczak powołanego Zarządzeniem Nr 42/07 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 26 listopada 2007, dopisać należy: elementy infrastruktury komunalnej i parkowej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.