Przejdź do stopki

49/2007

Treść

ZARZĄDZENIE OW NR.49/07

Burmistrza Miasta Szczawnica

z dnia 31 października 2007 rw sprawie :  powołania   Komendanta   Straży   Miejskiej   w    Szczawnicy .

               

 

              Na podstawie   art.68 &  1 Kodeksu Pracy oraz  art.7 pkt.1  ustawy  z  dnia    29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych  / Dz.U.97.123.779  z  późniejszymi zmianami /

 

                                     z a r z a d z a m     co   następuje :

 

                                                                   §  1

 Z  dniem  1  listopada  2007 r    powołuję    Pana     Andrzeja    Bańkosz   na stanowisko    Komendanta   Straży  Miejskiej  w  Szczawnicy   na   czas określony  tj. od dnia 1 listopada 2007 r do 31 stycznia  2008 r  w pełnym wymiarze czasu pracy.                                                                          

 

                                                                  §   2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia .