Przejdź do stopki

48/2007

Treść

ZARZĄDZENIE  NR 47/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 18 grudnia 2007 rokuw sprawie : anulowania zarządzenia nr 32/07 z 24.09.2007r.    Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr. 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

anuluję zarządzenie nr 32/07 z dnia 24 września 2007r. zlecające Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy remont częściowy nawierzchni w ul. Zawodzie w ilości 52 m2 (na odcinku od budynku Pani Heleny Węglarz Zawodzie 1 do budynku Pani Janiny Adamczyk Zawodzie 14.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania