Przejdź do stopki

46/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR 46/07
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
Z dnia 10 grudnia 2007r.

W sprawie: Zmiany zakresu inwentaryzacji Zespołu Spisowego 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz Instrukcji Inwentaryzacyjnej wprowadzonej do użytku Urzędu Miasta Szczawnica Zarządzeniem 40/07 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 23 listopada 2007r postanawiam:

§ 1
Do zakresu czynności inwentaryzacyjnych Zespołu Spisowego odpowiedzialnego za inwestycje i remonty w składzie Jan Golba, Tomasz Moskalik i Wanda Klimczak powołanego Zarządzeniem Nr 42/07 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 26 listopada 2007, dopisać należy: elementy infrastruktury komunalnej i parkowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.