Przejdź do stopki

48/2007

Treść


Zarządzenie Nr OW 48/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 12 października 2007 rw sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007


Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2007 w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM Nr OW-48/07 z dnia 12.10.2007 r.