Przejdź do stopki

53/2007

Treść


Zarządzenie Nr OW – 53/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 27 listopada 2007 rw sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007


Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2007 w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia BM Nr OW - 53/07 z dnia 27.11.2007 r.