Przejdź do stopki

54/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW – 54/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 29 listopada 2007 r
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr OW – 48/07 z dnia 12 października 2007 r


Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.. 2104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :§ 1

Uchyla się Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczawnica Nr OW- 48/07 z dnia 12 października 2007 r w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007.§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.