Przejdź do stopki

55/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW – 55/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 29 listopada 2007 rw sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr OW – 50/07 z dnia 31 października 2007 rNa podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.. 2104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :


§ 1

Uchyla się Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczawnica Nr OW- 50/07 z dnia 31 października 2007 r w sprawie: układu wykonawczego miasta na rok 2007.§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.