Przejdź do stopki

56/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW – 56/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 29 listopada 2007 r
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2007 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM Nr OW-56/07 z dnia 29.11.2007 r.