Przejdź do stopki

60/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW – 60/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 21 grudnia 2007 rw sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2007Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.. 2104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :§ 1


Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2007 do Uchwały Rady Miasta Szczawnica Nr XVII/102/07 z dnia 21 grudnia 2007 r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 zgodnie z załącznikami 1 – 3 do niniejszego Zarządzenia§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 3 do zarządzenia BM Nr OW 60/07 z dnia 21.12.2007 r