Przejdź do stopki

14/2008

Treść

ZARZĄDZENIE NR 14/OW/2008
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 r.


w sprawie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych
na drogach gminnych miasta i gminy Szczawnica.Na podstawie art. 19 ust.2 pkt 4 oraz art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1
Przeprowadzenie na terenie dróg gminnych miasta i gminy Szczawnica remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni do 30 m² wg załączonego wykazu.

§ 2

Termin na powyższe prace ustalam na dzień 30 kwiecień 2008 r. Kwota za powyższe prace nie może przekroczyć 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższych prac czynię Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania