Przejdź do stopki

17/2008

Treść

Zarządzenie nr OW/17/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 14 maja 2008 roku
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. prof.
J. Tischnera w SzczawnicyNa podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:& 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy, w składzie:

przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
1. Tomasz Hurkała przewodniczący
2. Maria Malinowska członek
3. Kazimierz Zachwieja członek

przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
4. Teresa Waradzyn członek
5. Grażyna Uher-Smoroń członek
6. Marta Sokołowska członek

przedstawiciele rady pedagogicznej:
7. Beata Kowalska członek
8. Kazimierz Stanek członek

przedstawiciele rodziców:
9. Józefa Wiercioch członek
10. Marek Kalata członek

przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej:
11. Anna Gąsienica członek& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.