Przejdź do stopki

Informacja o realizacji programu „SOLARY”

Treść

Informacja o realizacji programu „SOLARY”

 

Ponieważ zbliża się ostatni etap związany z: podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ogłoszeniem przetargu na realizację przedsięwzięcia, prosimy wszystkie osoby, które dotąd nie dokonały wpłat wkładu własnego o pilne uiszczenie należności do dnia 22.04.2009r. na konto Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO Szczawnica”

BS Krościenko n/Dunajcem nr rachunku: 41 8817 0000 2001 0020 6138 0001


Równocześnie informujemy, że wszystkie osoby, które były na liście rezerwowej zakwalifikowały się do programu i są zobowiązane uiścić wpłatę wkładu własnego w/w terminie.

 

Osoby, które nie były umieszczone na liście podstawowej, ani na liście rezerwowej a chcą uczestniczyć w programie proszone są o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.12 (Referat Rozwoju Lokalnego Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych) lub pod numerem telefonu 018-262-22-03

wew. 19 Wojciech Pałka

wew. 35 Małgorzata Kita

 

do dnia 22.04.2009r.