Zrealizowane w 2011r

  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 |  2012 | 2013 | 2014


Zrealizowane Inwestycjie 2011
( kliknięcie na zdjęcie powoduje otwarcie galerii, kliknięcie na tytuły niektórych inwestycji otwiera artykuł )

Inwestycja Przed Po
Promenada spacerowa
( czytaj artykuł )
Ujęcia i stacja uzdatniania wody
( czytaj artykuł )
Internet w domach mieszkańców Szczawnicy
(strona projektu)
 
Odbudowa uszkodzonej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej w ul. Wygon w km 0+000 do 0+300 w Szczawnicy
(przetarg)
 
Wykonanie robót remontowych w budynku OSP w miejscowości Szczawnica
(przetarg)
Remont nawierzchni ul. Widok od skrzyżowania z ul. Główną do budynku nr 12
Odbudowa nawierzchni asfaltowej ul. Czarna Woda w Jaworkach
(czytaj artykuł)
Obdudowa uszkodzonej nawierzchni drogi dojazdowej ul. Słona Młaka w Szlachtowej w km 0+000 do 0+150
 
Remont drogi dojazdowej wraz z chodnikami przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Szczawnicy
(przetarg)
 
EK "Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K ul. Główna w m. Szczawnica od km 4+095 do km 4+510"
( czytaj  art.1   art.2  art.3 )
   

Remont nawierzchni w ul. Słonecznej w Szczawnicy
(przetarg)

Odnowa centrum wsi Szlachtowa
(czytaj artykuł)
 

Prace będą realizowane w 2012r.

Zdjęcia z prac w trakcie realizacji

Zatoka dla dorożek przy ulicy Głównej
 
ulica Szalaya boczna w kierunku ENION  Prace będą realizowane w 2012r.
ulica Języki przed realizacją  

 

Tagi