wróć

Zrealizowane w 2013 r.

  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015


Bieżące i Zrealizowane Inwestycjie 2013
( kliknięcie na zdjęcie powoduje otwarcie galerii, kliknięcie na tytuły niektórych inwestycji otwiera artykuł )

Inwestycja Przed Po
Przebudowa ciągu komunikacyjnego w sołectwie Jaworki obejmującego ulice Czarna Woda, Biała Woda, Pod Homolami i Zaskalskie

Odbudowa zapadniętej kanalizacji deszczowej na długości 100mb na drodze dojazdowej do dolnej stacji PKL w Szczawnicy na działce ewid. 1222/1 obr. 1 miasta Szczawnica  
Odbudowa uszkodzonej nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do dolnej stacji PKL w Szczawnicy na odcinku w km 0+000 do 0+100 na działce ewid. 1222/1 obręb 1 miasta Szczawnica
Remont chodnika na drodze dojazdowej do dolnej stacji PKL w Szczawnicy na odcinku w km 0+000 do 0+100 na działce ewid. 1222/1 obręb 1 miasta Szczawnica    
Odbudowa zapadniętej kanalizacji deszczowej na długości 150mb wraz ze studnią i osadnikami na parkingu miejskim pod dolną stacją PKL w Szczawnicy na działce nr ewid. 1220/49 obręb 1 miasta Szczawnica
Remont i odtworzenie nawierzchni ulicy Biała Woda - droga na Kozieniec w Jaworkach
Remont nawierzchni drogi wraz z regulacją pobocza w ul. Staszowa w Szczawnicy na dz. ewid. nr 2221 w sąsiedztwie działki ewid. nr 2220 i 2219 obręb I Szczawnica
Remont gimnazjum Publicznego w Szczawnicy – wykonanie okładzin podłogowych z płytek z kamieni sztucznych na parterze, I piętrze oraz II piętrze
Remont drogi dojazdowej do przedszkola miejskiego w Szczawnicy oraz remont cząstkowy schodów kamiennych
Budowa obiektu mostowego na potoku Sielski w km 9+085 wraz z korektą trasy dojazdów od km ok. 8+450 do km ok. 9+810 w ciągu drogi powiatowej nr K1636 Krościenko – Szczawnica  
Remont schodów zewnętrznych wraz z klatką schodową i zapleczem w budynku remizy OSP Szlachtowa"
Remont dachu budynku zaplecza szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej na działce ewid. nr 289/1 obręb Szlachtowa
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzeg w Szczawnicy  

 

 

Tagi