Przejdź do stopki

Zrealizowane w 2015 r.

Zrealizowane w 2015 r.

Treść

  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015Zrealizowane Inwestycjie 2015 r.
(kliknięcie na zdjęcie powoduje otwarcie galerii, kliknięcie na tytuły niektórych inwestycji otwiera artykuł)

Inwestycja Przed Po
Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi gminnej ulica Sopotnicka w Szczawnicy na odcinku 1+010 do 1+050

Remont drogi gminnej ul. Czarna Woda w Jaworkach, tzw. droga na
Opołty
 
Odbudowa uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej ulica Widok nr
364902K na odcinku w km 0+165 do 0+550 wraz z odbudową korytek ściekowych i łapaczy na odcinku 0+370 do 0+550 w Szczawnicy
 
Odbudowa uszkodzonej nawierzchni asfaltowej ulica Sielska nr 364851K na odcinku w km 0+170 do 0+960 w Szlachtowej
Odwodnienie szkoły podstawowej nr 1 w Szczawnicy od strony frontowej, modernizacja toalet w szkołach podstawowych oraz budowa bezpiecznego boiska przy szkole podstawowej w Szlachtowej
Korekta niwelety nawierzchni bitumicznej ulica Sopotnicka  
Ochrona przeciwpowodziowa Miasta Szczawnica, modernizacja zabudowy pot. Grajcarek w km 1+650do 4+100 w m. Szczawnica
Odbudowa mostu na pot. Grajcarek łączącego ul. Szalaya z ul. Zawodzie
Remont instalacji elektrycznej budynku OSP Jaworki  
Budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej w Szlachtowej
Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Lesnicy - miast pogranicza polsko - słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej  

Odbudowa uszkodzonego mostu na potoku Grajcarek w miejscowosci Jaworki