Przejdź do stopki

Zrealizowane w 2016 r.

Treść

  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016Zrealizowane Inwestycjie 2016 r.
(kliknięcie na zdjęcie powoduje otwarcie galerii, kliknięcie na tytuły niektórych inwestycji otwiera artykuł)

Inwestycja Przed Po
Remont i modernizacja obiektu mostowego na potoku Jasielnik przy ulicy Biała Woda w Jaworkach.

Remont drogi dojazdowej - ulica Słona Młaka w Szlachtowej na odcinku 0+520 do 0+740.
Odbudowa uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej wraz z korytkami, łapaczami wody i korpusem - ulica Języki na odcinku w km 0+600 do 0+770 w Szczawnicy.
Odbudowa uszkodzonej nawierzchni drogi - ulica Zawodzie na odcinku 0+085 do 0+167 w Szczawnicy  
Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi dojazdowej do pól na Stare w Jaworkach, wraz z odtworzeniem nawierzchni na długości 150 mb