Przejdź do stopki

Zrealizowane w 2020 r.

Treść

 Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |Zrealizowane Inwestycje 2020 r.
 

Inwestycja Przed Po
W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpoznawalne w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - etap I" realizowanego w gminach uzdrowiskowo - turystycznych (Piwniczna, Muszyna, Krynica, Szczawnica, Bardejów, Ruzbachy, Lubovnia i inne miejscowości) powstały jednolite Miejsca Obsługi Rowerzystów (w skrócie MORy). W ramach części projektu takie miejsca powstały w Jaworkach naprzeciwko stadniny koni "Rajd" oraz w Szczawnicy obok boiska Orlik przy ścieżce pieszo - rowerowej.  
W ramach dodatkowego zadania związanego z obudową alejki wzdłuż Parku Dolnego po realizacji sieci gazowej z własnych środków budżetowych zrealizowano alejkę dojazdową od willi "Marta" w kierunku siedziby banku PKO BP SA w Szczawnicy.  
Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Brzeg z wykorzystaniem wyłącznie własnych środków budżetowych.