wróć

Projekt sieci wodociągowej na ul.Pienińskiej

Została podpisana umowa na opracowanie Projektu sieci wodociągowej na ul. Pienińskiej w Szczawnicy wraz z pozwoleniem na budowę i kosztorysem inwestorskim (z przedmiarem robót). Umowa została podpisana z Panem Piotrem Wojtczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „PW Projekt”.

Projektowana sieć wodociągowa ma objąć obszar przy ul. Pienińskiej w Szczawnicy (zaznaczony na załączniku graficznym) i zostać włączona do istniejącej sieci w ul. Głównej, a w ramach zamówienia należy wykonać projekt sieci wodociągowej uwzględniający możliwość podłączenia do sieci wszystkich obiektów na terenie przy ul. Pienińskiej, wskazanym w załączniku graficznym, nie wymaga się projektów przyłączy ale należy jednak przewidzieć możliwość podłączenia w przyszłości wszystkich obiektów. Termin przygotowania dokumentacji - 15 grudnia 2023 r.

GALERIA