Przejdź do stopki

Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica

Treść

Ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. : ”Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica”, czyli w dużym uproszczeniu na rewitalizację ulicy Zdrojowej, termin składania ofert do 23 marca.

Zakres planowanych prac obejmuje ciąg pieszy i samochodowy wzdłuż ulicy Zdrojowej uzdrowiska i towarzyszące im obiekty małej architektury, roboty dotyczyć będą: nawierzchni ul. Zdrojowej,  nawierzchni, obrzeży i podbudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Zdrojowej z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, nawierzchni i podbudowy drogi bocznej od ul. Zdrojowej do kościoła parafialnego, schodów terenowych pomiędzy ciągiem pieszym a budynkiem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i apteki, montażu i modernizacji elementów małej architektury (w tym obydwu fontann) oraz elementów oświetlenia.