Przejdź do stopki

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Treść

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.01.2023 r. Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dotację celową na 2023 rok w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

W ramach zadań zgłoszonych do dofinansowania uzyskaliśmy dofinansowanie na projekty:

 

  1. Budowa przedszkola wraz ze świetlicą edukacyjną dla dzieci romskich w Szczawnicy”

 

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł. W ramach realizacji projektu zostanie przygotowana dokumentacja na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy o skrzydło przedszkolne wraz ze świetlicą edukacyjną dla dzieci romskich w Szczawnicy. Efektem realizacji inwestycji będzie zwiększenie edukacji i integracji społeczności romskiej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi dnia 31.12.2023 r.

 

 

  1. Praca za zadłużenie czynszowe”

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 42 000,00 zł. Efektem realizacji zadania będzie podniesienie aktywności zawodowej Romów oraz możliwość spłaty części zadłużenia za mieszkanie. Realizacja zadania polega na pracy wykonywanej na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy. Zakończenie realizacji zadania nastąpi 31.12.2023 r.

 

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”