Przejdź do stopki

Modernizacja drogi gminnej ul. Czarna Woda w m. Jaworki

Treść

 

Miasto i Gmina Szczawnica wraz z Nadleśnictwem Krościenko realizuje zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej 364843K w km 0+680 – 2+600 ul. Czarna Woda w m. Jaworki”

Dnia 31 maja 2023 roku została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 1 555 000,00 zł, co stanowi 90% szacowanej wartości inwestycji. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie robót takich jak:

  • frezowanie nawierzchni bitumicznej,

  • stabilizacja podłoża oraz wykonanie podbudowy,

  • wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumicznej,

  • położenie nawierzchni,

  • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

  • regulacja pionowa studzienek do włazów kanałowych,

  • ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych.

Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 31.10.2023 r.

zdjęcie przedstawia asfaltową drogę. Po prawej stronie drogi znajdują się pęknięcia oraz dziury. W dziurach są kałuże. Drogę otaczają zielone drzewa i trawa.

 

Na zdjęciu widać drogę asfaltową, która po prawej stronie ma pęknięcia i nierówności. Po bokach drogi rośnie trawa i drzewa.

Zdjęcie przedstawia ulicę, która ma pęknięcia i nierówności. Z prawej strony drogi jest żwirowy wjazd i widać ogrodzenie i otwartą bramę. Wokół drogi rośnie trawa i drzewa.

Na zdjęciu znajduje się asfaltowa droga z dziurami wypełnionymi wodą w lewej części drogi. Po prawej stronie płynie strumyk i widać drewniany most w oddali. Wokół drogi rośnie trawa i drzewa.