Przejdź do stopki

Zakończenie prac budowlanych w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej”

Treść

Logo programu Interreg Polska-Słowacja

 

Zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją projektu pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej” dotyczące przebudowy przystani flisackiej i rozbudowy sekcji kajakowej.

Inwestycja została odebrana protokołem odbioru dnia 20.10.2022 roku.

Całkowita wartość dotychczasowa inwestycji to:

  • roboty budowlane - 2 863 594,80 zł,

  • opracowanie dokumentacji projektowej – 86 100,00 zł,

  • opracowanie analizy finansowej – 9 600,00 zł

  • nadzór nad realizacją prac budowlanych – 26 937,00 zł.

W ramach projektu zaplanowane zostały również działania miękkie, które mają na celu poinformowanie jak najszerszego grona odbiorców o celach realizacji zadania. Miasto i Gmina Szczawnica zrealizuje konferencję zamykającą projekt. Planowane wydarzenie odbędzie się w październiku 2023 roku. Dodatkowo zostanie zorganizowane spotkanie z partnerami projektu, które ma na celu podniesienie świadomości lokalnej ludności, a także osób odwiedzających o dziedzictwie przyrodniczym obszaru transgranicznego.

 

Partner 1, tj. Sprva Pieninskho nrodnho parku so sdlom v Spiskej Starej Vsi w ramach realizacji zadania zmodernizuje ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż przełomu Dunajca, prowadzącą do Czerwonego Klasztoru.

 

Partner 2, tj. Leśnica remontuje miejsce wyładunku tratw oraz zmodernizuje odcinek ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do Leśnicy.

 

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie zakończą się do 31.10.2023 roku.

Zdjęcia ze zrealizowanej inwestycji znajdują się w załączonej galerii.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.