Przejdź do stopki

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szczawnica – ul. Bereśnik w miejscowości Szczawnica

Treść

Inwestycja polegała na modernizacji nawierzchni o długości 142 m poprzez demontaż nawierzchni żwirowo-betonowej wraz z podbudowami górną i dolną, roboty ziemne, remont odwodnienia liniowego oraz rowu odwadniającego – montaż korytek ściekowych drogowych, montaż nawierzchni z płyt drogowych wraz z podbudowami górną i dolną. Wykonawcą robót został MK BUD Sp. z o.o. z Łososiny Dolnej.

Całkowita wartość zadania wyniosła 224 549,29 zł.

 

 

 

Zdjęcia