Przejdź do stopki

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szczawnica – ul. Zaskalskie w miejscowości Jaworki, gmina Szczawnica

Treść

Inwestycja polegała na ułożeniu nawierzchni asfaltowej o grubości 10 cm na odcinku o długości 225 mb. Dodatkowo ułożone zostały betonowe odwodnienie poprzeczne oraz pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości 50 cm. Wykonawcą inwestycji zostało Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe SA z Nowego Targu, a wartość umowy opiewała na kwotę 197 830,00 zł.