Przejdź do stopki

Małopolskie OSP 2024

Treść

W dniu 31 stycznia 2024 roku Gmina Szczawnica złożyła formularze o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2024”.

 

Pomoc finansowa pn. „Małopolskie OSP 2024” dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP - prace budowlano-remontowe w remizach strażackich” CZĘŚĆ A

Nazwa zadania: Remont remizy OSP Szczawnica – wymiana bram wjazdowych.

Związku z realizacją zadania planuje się:

- wymianę bram wjazdowych do 3 garaży pojazdów bojowych i sprzętu bojowego;

 

Wartość prac remontowych oszacowano na kwotę: 100.000,00zł

Wnioskowana kwota dofinasowania z budżetu Województwa Małopolskiego: 50.000,00 zł.

 

Pomoc finansowa pn. „Małopolskie OSP 2024” dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP – zakup samochodów strażackich, zakup pojazdów typu quad” CZĘŚĆ B

Planowany jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym z napędem 4x4 dla OSP Szczawnica w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska– Bon na ratowanie – Straż Pożarna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.

Podwozie samochodu fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Dodatkowo podwozie wyposażone w blokady mechanizmów różnicowych. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu minimum 5 ratowników. Samochód ze zbiornikiem na wodę o pojemności min. 2.500 m3 litrów, zbiornikiem na środek pianotwórczy wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% zbiornika na wodę. Pojemność zbiornika paliwa min 150 litrów. Paszczowy zaczep holowniczy z gniazdem elektrycznym (przystosowanym do ciągania przyczep o instalacji 12/24 V) do podłączenia przyczepy o masie maksymalnej dopuszczonej przez homologację podwozia. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem zamka w kluczyku, jeden klucz do wszystkich skrytek. Niezależne ogrzewanie, klimatyzacja oraz niezależne ogrzewanie przedziału autopompy. Układy zapobiegające blokowania kół w czasie hamowania. Pojazd wyposażony w urządzenia uprzywilejowania w ruchu i radiotelefon do łączności radiowej (Radiotelefon musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 Instrukcji, stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KGPSP.2019.7).

 

Wartość zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym z napędem 4x4 dla OSP Szczawnica szacuje się na kwotę 1.200.000,00zł

Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego 50.000,00zł.

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021- 2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych – wnioskowana kwota dofinansowania 780.000,00zł.

Pomoc finansowa pn. „Małopolskie OSP 2024” dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP – zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych, udziału w kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy bądź jego recyrtyfikacją” CZĘŚĆ C

Gmina Szczawnica złożyła wniosek na zakup dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Szczawnica, Szlachtowa, Jaworki:

- ubrań koszarowych (bluza, spodnie, kamizelka, czapka) – 15 kpl.,

- ubrań ochronnych NOMEX typu Rosenbauer FIRE MAX 3, 2 częściowe – 15 kpl.,

- rękawic typu FIRE-MAX 2 w kolorze GOLD – 15 par,

- kominiarek strażackich typu Rosenbauer NOMEX III – 15szt.,

- butów strażackich bojowych skórzane typu FHR 006 PL-N, buty gumowe typu FIREMAN– 15 kpl.;

- hełmów typu DRAGON HT 05 – 15szt.

- zestaw PSP R1 w torbie z szynami Kramera i deską ortopedyczną – 1 kpl.

 

Wartość zakupu oszacowano na kwotę 113.050,00zł

Wnioskowana kwota dofinasowania z budżetu Województwa Małopolskiego: 30.000,00zł

 

Zdjęcia