Przejdź do stopki

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Szczawnicy i Spiškiej Beli

Treść

 

 

 

 

 

 

 


Informacja o projekcie pn „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Szczawnicy i Spiškiej Beli, jako element ochrony środowiska i budowania wspólnej oferty turystycznej” zrealizowanego w ramach II naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Szczawnicy i Spiškiej Beli jako element ochrony środowiska i budowania wspólnej oferty turystycznej” oraz podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Miasto i Gmina Szczawnica oraz Spiska Bela (Słowacja) wspólnie zrealizowały w/w projekt.
W gminie Szczawnica wybudowano nowe ujęcie wody na potoku Czarna Woda w Jaworkach ze stacją uzdatniania wody, zbiornik na wodę uzdatnioną, komory osadcze, poletko osadowe, oraz sieć wodociągową. Sieć wodociągowa jest wybudowana w ciągu ulic: Czarna Woda, Kościelna, oraz częściowo w ulicach Biała Woda i Pod Homolami. Wykonawcą robót była firma „ WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o. 33-314 Łososina Dolna 108.
W ramach projektu będącego przedmiotem wniosku zostało wykonanych łącznie 5.654 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Wykonane w ramach projektu ujęcie wody, stacja uzdatniania oraz wodociąg, pozwoli w przyszłości podłączyć do nowej sieci kolejne obiekty.
W gminie Spiska Bela została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Samuela Webera w przyłączami budynków do w/w sieci. W ramach projektu wykonano 2880,34m sieci w tym: sieci kanalizacji sanitarnej 1410,21mb, sieci kanalizacji deszczowej 1470,13mb.

Całkowita wartość projektu po realizacji wyniosła 1 303 950,05€, natomiast całkowita kwota dofinansowania wyniosła: 1 003 919,05€.

Partner Wiodący: Miasto i Gmina Szczawnica
Całkowita wartość projektu po realizacji wyniosła 994 284,23 €
Całkowita kwota dofinansowania: 741 015,91 €
Partner Projektu: Miasto Spišská Belá

Całkowita wartość projektu – wydatki kwalifikowane 309 665,82 €
Całkowita kwota dofinansowania: 262 903,14€
 

 

Galeria zdjęć w trakcie robót

Sieć wodociągowa i stacja uzdatniania wody w Jaworkach - realizacja I etapu

Roboty w trakcie na terenie Spiškiej Beli

Roboty po realizacji na terenie MiG Szczawnica

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013