Przejdź do stopki

Petycja Pani Teresy Garland, wzywająca Radę Miejską w Szczawnicy w sprawie „uchwalenia przez tutejszą Radę Miasta / Gminy Uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęła petycja Pani Teresy Garland, wzywająca Radę Miejską w Szczawnicy w sprawie „uchwalenia przez tutejszą Radę Miasta / Gminy Uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
(Skan petycji znajduje się w załączniku do niniejszej informacji).

 

Skan petycji (.pdf)

Odpowiedź na petycję (.pdf)