Przejdź do stopki

„List otwarty petycja” Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO zawierający żądania dotyczące zaprzestania szczepień przeciw SARS Cov 2

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2021 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynął „list otwarty petycja”  Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, adresowany do „Prezydenta RP, członków Rządu RP, Senatorów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce” tytułowany „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” zawierający żądania dotyczące zaprzestania szczepień przeciw SARS Cov 2, odwołania ograniczeń narzuconych w 2020 roku oraz deklaracji osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami masowych szczepień.

(Skan maila z dnia 14  stycznia znajduje się w załączniku do niniejszej informacji).

 

List otwarty petycja z 14 stycznia SPWOGMO (.pdf)

 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2021 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęło „Uzupełnienie do petycji – listu otwartego  do Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, przesłane przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

(Skan maila z dnia 15  stycznia znajduje się w załączniku do niniejszej informacji).

 

Uzupełnienie do listu otwartego petycji z 14 stycznia (.pdf)

 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 1 marca 2021 roku, podczas XXXI zwyczajnej sesji, Rada Miejska w Szczawnicy podjęła Uchwałę Nr XXXI/231/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021.
Po rozpatrzeniu petycji z dnia 14 stycznia 2021 roku złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska nie uwzględniła wyżej wymienionej petycji.
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zostało zawarte w załączniku do uchwały.  

(Skan Uchwały Nr XXXI/231/2021 z dnia  1 marca 2021 roku znajduje się w załączniku do niniejszej informacji).
 
Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach,  Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomił Podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej, zawartym w załączniku do uchwały.
Uchwała, wraz z pismem przewodnim Przewodniczącego Rady Miejskiej znak RM.152.1.2021.MN z dnia 3 marca 2021 roku, została w dniu 4 marca 2021 roku przesłana do Podmiotu wnoszącego petycję.

(Skan pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej znak RM.152.1.2021.MN z dnia 3 marca 2021 roku znajduje się w załączniku do niniejszej informacji).

 

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej (.pdf)

Uchwała nr XXXI/231/2021 (.pdf)