Przejdź do stopki

„Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy etap I”

Treść

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy etap I”
mająca na celu  podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Mieście Szczawnica poprzez wybudowanie siłowni zewnętrznej.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Celem inwestycji jest utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych- etap I wraz z przeprowadzeniem zajęć rekreacyjno-edukacyjnych na obiekcie dla dzieci szkolnych oraz seniorów. Projekt realizowany będzie na terenie miasta Szczawnica na działce ewid. nr 708/244. W 2020r został opracowany projekt zagospodarowania dla całego tego terenu, który łączy  w sobie funkcjonalność zastosowanych rozwiązań. Wszystkie urządzenia będą wkomponowane w otoczenie. Zadanie polegało będzie na wybudowaniu siłowni zewnętrznej:  zamontowaniu docelowo 8 urządzeń dla siłowni zewnętrznej. Natomiast w etapie I planuje się wykonanie robót pomiarowych i ziemnych oraz montaż 3 urządzeń do ćwiczeń, 1 stolika do gry w szachy, tablicy informacyjnej. Cały teren będzie ogólnodostępny w okresie realizacji inwestycji i okresie związania z celem tj. 5 lat od otrzymania płatności ostatecznej. Planowany termin zajęć to okres 2 miesięcy- kwiecień- maj 2021 (90 h)
Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia obszaru LGD o nowe elementy zapewniające niezbędne  warunki  dla realizacji różnych form aktywności ruchowej przez turystów i lokalną społeczność, zarówno przez dzieci i seniorów. Planowane zagospodarowanie terenu  pozwoli na połączenie ruchu na świeżym powietrzu z obcowaniem wśród ludzi. Będzie to nie tylko ciekawe miejsce spotkań i integracji, ale również interesujący obiekt małej architektury, co wpłynie na poprawę wizerunku obszaru LGD.
Inwestycja w trakcie realizacji:

Zdjęcie nr 1 przedstawia zamontowane dwa urządzenia siłowni zewnętrznej  pierwsze urządzenie jest to krzesełko do wyciskania drugie urządzenie jest do masażu pleców i bioder

Zdjęcie nr 2 przedstawia wykonane wejście na siłownie z kostki brukowej

Zdjęcie nr 3 przedstawia zamontowane dwa urządzenia siłowni zewnętrznej oraz tablice na regulamin  pierwsze urządzenie jest to krzesełko do wyciskania  drugie urządzenie jest do masażu pleców i bioder, Tablica na regulamin


W dniu 31 marca 2021 r. Wykonawca robót zgłosił zadanie do odbioru. Odbioru dokonano w dniu 22.04.2021 r.

Zdjęcie nr 4 przedstawia zamontowane dwa urządzenia siłowni zewnętrznej oraz tablice na regulamin  pierwsze urządzenie jest to krzesełko do wyciskania  drugie urządzenie jest do masażu pleców i bioder i tablica na regulamin

Zdjęcie nr 5 przedstawia stolik do szachów betonowy.

Zdjęcie nr 6 przedstawia zamontowane dwa urządzenia siłowni zewnętrznej oraz tablice na regulamin  pierwsze urządzenie jest to krzesełko do wyciskania  drugie urządzenie jest do masażu pleców i bioder Tablica na regulamin

Ulotka promocyjna - poprawa jakości infrastruktury (.pdf)

Wkładka do biuletynu (.pdf)