Przejdź do stopki

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Treść

Miasto i Gmina Szczawnica, złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, który uzyskał pozytywną opinię, tym samym Miastu i Gminie Szczawnica zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 214 350,00 zł.

 

Głównym celem konkursu grantowego jest zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ubiegając się o dotację, Miasto i Gmina Szczawnica pozyskała maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane indywidualnie w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy, wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu okres realizacji Projektu Grantowego wynosi maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu, jednak nie później niż do 30.09.2023 r.

 

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Powiązane artykuły:

214 350 zł dla Miasta i Gminy Szczawnica w ramach programu "Cyfrowa Gmina"

Podpisanie umowy - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Cyfrowa Gmina czyli bezpieczeństwo danych w sieci