Przejdź do stopki

Interpelacja Radnego – Wiesława Warzechy złożona podczas LXV zwyczajnej sesji Rady w dniu 28 września 2023 r.

Treść

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2023 roku, radny Wiesław Warzecha złożył interpelację - zapytanie w sprawie zaprojektowania i wykonania lewoskrętu na skrzyżowaniu ulicy Głównej Szalaya z ulicą Zdrojową. W uzasadnieniu Radny napisał, że ze względu na odrzucenie projektu uchwały związanego z zaprojektowaniem ronda w centrum Szczawnicy, alternatywnym rozwiązaniem jest zaproponowanie Zarządowi Dróg Powiatowych w Nowym Targu zaprojektowania i wykonania lewoskrętu z ulicy Głównej na ulicę Zdrojową.

Interpelacja znajduje się w załączniku.

Interpelacja radnego Wiesława Warzechy_2_28.09.2023 (.pdf)

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał interpelację Burmistrzowi Miasta i Gminy, wraz z pismem z dnia 28 września 2023 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Pismo przekazujęce interpelację radnego Wiesława Warzechy_2_28.09.2023 (.pdf)

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelację radnej w piśmie znak RIOŚ.7011.12.2021.JZ z dnia 19 października 2023 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Odpowiedź Burmistrza na interpelację Wiesława Warzechy (.pdf)

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu pismem nr PZD-ZP.071.45.2023 z dnia 6 listopada 2023 r. udzielił odpowiedzi na interpelacje (.pdf)