Przejdź do stopki

Interpelacja Radnej – Anny Gębala złożona podczas LXV zwyczajnej sesji Rady w dniu 28 września 2023 r.

Treść

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2023 roku, radna Anna Gębala złożyła interpelację zawierającą prośbę o modernizację ul. Park Górny (odcinek od hotelu Batory w kierunku przedszkola). Radna wyjaśniła, że alejka i schody są w bardzo złym stanie technicznym, brak odwodnienia (m.in. krat ściekowych). Przy najmniejszych opadach deszczu woda powoduje notoryczne zalewanie nie tylko dojścia do przedszkola ale i posesji znajdujących się w pobliżu. Interpelacja zawierała również prośbę o doświetlenie ul. Jana Wiktora. W uzasadnieniu Radna napisała, że ulica jest bardzo wąska, bez chodnika, słabo oświetlona (jedna lampa). Brak odpowiedniego oświetlenia uniemożliwia mieszkańcom i turystom bezpieczne poruszanie się w tym obszarze.

Interpelacja znajduje się w załączniku.

Interpelacja radnej Anny Gębala_28.09.2023 (.pdf)

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał interpelację Burmistrzowi Miasta i Gminy, wraz z pismem z dnia 28 września 2023 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Pismo przekazujęce interpelację radnej Anny Gębala_28.09.2023 (.pdf)

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelację radnej w piśmie znak RIOŚ.7010.1.2023.JZ z dnia 19 października 2023 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Odpowiedź Burmistrza na interpelację Anny Gębali (.pdf)