Przejdź do stopki

Interpelacja radnego – Wiesława Warzechy złożona podczas LXXI zwyczajnej sesji Rady w dniu 29 stycznia 2024 r.

Treść

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2024 roku, radny Wiesław Warzecha złożył interpelację - zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze poprzez zabudowę barier energochłonnych na trzech zakrętach przy ulicy Bereśnik.

Interpelacja znajduje się w załączniku

Interpelacja (.pdf)

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał interpelację Burmistrzowi Miasta i Gminy, wraz z pismem z dnia 29 stycznia 2024 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

pismo przekazujące (.pdf)