Przejdź do stopki

Interpelacja nr 2/2024 radnego – Wiesława Warzechy złożona podczas LXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2024 r.

Treść

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2024 roku, radny Wiesław Warzecha złożył interpelację - zapytanie w sprawie wymiany poręczy przy chodniku na wysokości budynku Straży Pożarnej ul. Szalaya.

Interpelacja znajduje się w załączniku.

Interpelacja (.pdf)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał interpelację Burmistrzowi Miasta i Gminy, wraz
z pismem z dnia 29 stycznia 2024 roku.

Pismo znajduje się w załączniku.

Pismo przekazujące interpelację (.pdf)