Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej 364857K w km 0+000 – 0+155 w miejscowości Szlachtowa, Gmina Szczawnica

Treść

Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 364857K w km 0+000 – 0+155 w miejscowości Szlachtowa, Gmina Szczawnica” w wysokości 113 706,00 zł.

Zadanie obejmuje:

  1. Rozebranie istniejącej nawierzchni,

  2. Korytowanie wraz ze stabilizacją podłoża oraz ułożeniem podbudowy

  3. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na całej długości remontowanego odcinka,

  4. Ułożenie poboczy z kruszywa łamanego,

  5. Regulacja studzienek kanalizacyjnych, skrzynek wodnych oraz krat ściekowych

  6. Regulacja wjazdów na posesje i nawierzchni na skrzyżowaniu z dostosowaniem do nowej nawierzchni asfaltowej.

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Burmistrz Miasta i gminy Szczawnica zawarł umowę z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym na realizację zadania. Prace zostaną ukończone w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.