Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej 364905K w km 0+000 – 0+620 w miejscowości Szczawnica, Gmina Szczawnica

Treść

Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało dofinansowanie w kwocie 555 303,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 364905K w km 0+000 – 0+620 w miejscowości Szczawnica, Gmina Szczawnica”.
Przedmiotem inwestycji w ramach zadania jest:

 

  1. Zerwanie istniejącej nawierzchni jezdni  
  2. Regulacja obrzeży betonowych jezdni oraz wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy
  3. Ułożenie nawierzchni jezdni z betonu szczotkowanego oraz ułożenie pobocza z kruszywa łamanego
  4. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej ok. 260m
  5. Wykonanie fakturowego oznaczenia przejścia dla pieszych wraz z oznaczeniem
  6. Remont istniejącego oświetlenia
  7. Budowa 7 stanowisk postojowych
  8. Regulacja wjazdów na posesje i nawierzchni na skrzyżowaniu z dostosowaniem do nowej nawierzchni asfaltowej.

W dniu 29 maja 2024 r. Burmistrz Miasta i gminy Szczawnica zawarł umowę z Przedsiębiorstwem: MK BUD Sp. z o.o. na realizację zadania. Prace zostaną ukończone w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.