Przejdź do stopki

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Treść

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy

 

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie: przyjęcia na rok 2024 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2023 r. osobiście
w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica (sekretariat - I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekreatrz@szczawnica.pl (z dopiskiem: KONSULTACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY).

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 30 października 2023 r. i zostaną zakończone 14 listopada 2023 r.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej miasta i gminy Szczawnica www.szczawnica.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

formularz konsultacji (.doc)

Uchwała projekt na 2024 (.docx)

Uchwała załącznik programu (.docx)