Przejdź do stopki

Zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją projektu pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej” dotyczące przebudowy przystani flisackiej i rozbudowy sekcji kajakowej. Inwestycja została odebrana protokołem odbioru dnia 20.10.2022 roku.

Miasto i Gmina Szczawnica wraz z Nadleśnictwem Krościenko realizuje zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej 364843K w km 0+680 – 2+600 ul. Czarna Woda w m. Jaworki” Dnia 31 maja 2023 roku została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 1 555 000,00 zł, co stanowi 90% szacowanej wartości inwestycji.

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr LXVII/1005/23 z dnia 29 maja 2023 r dokonał rozstrzygnięcia konkursu pn. "Kapliczki Małopolski_2023" dla jednostek samorządu terytorialnego. Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało dofinansowanie w wysokości 23 000,00 zł na zadanie pod nazwą: "Modernizacja przydrożnej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Jaworkach - etap I".

Dnia 15.11.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie między Miastem i Gminą Szczawnica, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zadanie pn. „Budowa dźwigu osobowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica; przebudowa fragmentu dachu oraz stropów”.

W ramach programu "Cyfrowa Gmina" Urząd Miasta i Gminy Szczawnicy otrzymał dofinansowanie w wysokości 214 350,00 złotych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską na poprawę sposobów wykorzystywania technologii informatycznych i podniesienia poziomu odporności samorządu na zagrożenia cyfrowe.

Zadanie "Remont drogi gminnej ul Jana Pawła II w Szlachtowej" to zadanie które zostało przygotowane i złożone w naborze Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2023 rok, remont odcinka 463 mb od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania w kierunku ulicy Wspólnej został oszacowany na 590 tys. zł.

Do 23 lutego potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w przetargu "Rozbudowa drogi gminnej ul. Biała Woda w miejscowości Jaworki w formule - zaprojektuj - wybuduj".

Zdjęcia